ร่องน้ำที่ปฏิบัติงาน
รถขุด (BACKHOE)


  รถขุด สฎ.3 และเรือเจ้าท่า ข.404
      ร่องน้ำกะแดะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 ธ.ค. 61 - 1 มี.ค. 62 (ปฏิบัติงานร่วมกับเรือชุดขุดลอกร่องน้ำป่าชายเลน)

      ร่องน้ำบางสน จังหวัดชุมพร 12 มี.ค. - 10 มิ.ย. 62
     ร่องน้ำเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 มิ.ย.62 - กำลังปฏิบัติงาน

  รถขุด สฎ.4 และเรือเจ้าท่า ข.402

       1  ร่องน้ำคลองวัว จังหวัดเพชรบุรี 20 พ.ย.61 - 8 ม.ค. 62
       1 ร่องน้ำคลองนา โตนดน้อยจังหวัดเพชรบุรี 10 ม.ค.- 15 เม.ย.62
         ร่องน้ำบางอินทร์ จังหวัดเพชรบุรี 15 เม.ย. 62 - กำลังปฏิบัติงาน

เรือขุด (CUTTER)


    เรือเจ้าท่า ข.19 และเรือเจ้าท่า 219

       1 ร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 ก.ย.61- 9 ม.ค.62
       1 ร่องน้ำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 ม.ค.-20 เม.ย.62
        ร่องน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร  20 มิ.ย.62 - กำลังปฏิบัติงาน


    เรือเจ้าท่า ข.21 และเรือเจ้าท่า 221
         ร่องน้ำบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 ธ.ค 61 -  20 ก.พ. 62
        ขึ้นคานซ่อมทำใหญ่

    เรือชุดขุดลอกร่องน้ำป่าชายเลน เจ้าท่า ป.301 ป.302 ป.303 ป.304 และรถขุด สฎ.3
         ร่องน้ำกะแดะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 ธ.ค. 61 -1 มี.ค.62
         ร่องน้ำบางสน จังหวัดชุมพร 12 มี.ค. - 10 มิ.ย. 62 (ปฏิบัติงานร่วมกับเรือเจ้าท่าข.405)
       ร่องน้ำเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 มิ.ย.62 - กำลังปฏิบัติงาน

    เรือเจ้าท่า 305 (ปฏิบัติงานร่วมกับเรือชุดขุดลอกร่องน้ำป่าชายเลนและรถขุด สฎ.3)
      ร่องน้ำเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 มิ.ย.62 - กำลังปฏิบัติงาน 
    สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
    99/16 หมู่ 5 ถนนตลาดล่าง 22 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
    โทรศัพท์ : 0-7728-9254, 0-7728-9255  โทรสาร : 0-7728-9254

          

นายจักรพันธ์ บุญศรี
รก. ผสบ.๖

 

 

 

 

 

 

สำนักพัฒนาและบำรุุงรักษาทางน้ำ

 

หน้าหลั
ร่องน้ำในพื้นที่
เรือ/รถขุดในสังกัด
แผนงานขุดลอก

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ร่องน้ำที่ถ่ายโอนให้อปท.
ปัญหาและอุปสรรค  

ข้อมูลท่าเทียบเรือสินค้า
ถาม-ตอบปัญหา
   ทำเนียบหัวหน้าศูนย์
แผนที่สำนักงา

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าใจเข้าถึง บก น้ำ อากาศ ร่วมประสานพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทาง